جدید تصویر محصول
 • مبل 3 نفره کلارا
 • مبل 2 نفره کلارا
 • مبل 1 نفره کلارا
 • مبل 1 نفره کلارا
 • مبل 1 نفره کلارا
 • سرویس مبل کلارا۱۳۹۷/۰۳/۱۴

  سرویس مبل ۷ نفره کلارا
  ‎مبل ۱ نفره: ۲ عدد
  ‎مبل ۲ نفره: ۱ عدد
  ‎مبل ۳ نفره: ۱ عدد

  ابعاد تک نفره کلارا:            75*89*84

  ابعاد دو نفره کلارا:           140*89*84

  ابعاد سه نفره کلارا:          190*89*84

خبرنامه: