جدید تصویر محصول
 • مبل 3 نفره شانتی
 • مبل 1 نفره شانتی
 • مبل 1 نفره شانتی
 • مبل 1 نفره شانتی
 • سرویس مبل شانتی۱۳۹۷/۰۳/۱۴

  سرویس مبل ۷ نفره شانتی
  ‎مبل ۱ نفره: ۲ عدد
  ‎مبل ۲ نفره: ۱ عدد
  ‎مبل ۳ نفره: ۱ عدد

  ابعاد تک نفره شانتی:            105*87*81

  ابعاد دو نفره شانتی:             168*87*81

  ابعاد سه نفره شانتی:            227*87*81

خبرنامه: