جدید تصویر محصول
 • 1
 • مبل کلودیا۱۳۹۷/۰۳/۱۴

  ‎سرویس مبل ۷ نفره کلودیا
  ‎مبل ۱ نفره: ۲ عدد
  ‎مبل ۲ نفره: ۱ عدد
  ‎مبل ۳ نفره: ۱ عدد
  ‎پارچه: جاسمین

  ابعاد تک نفره کلودیا:            80*76*84

  ابعاد دو نفره کلودیا:           142*76*84

  ابعاد سه نفره کلودیا:          192*76*84

خبرنامه: